Školní inventář

Obecné informace

Vytvořili jsme aplikaci pro snadnou správu inventáře ve školství.

Program umožňuje správu učebních pomůcek, investičního majetku, drobného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku a knihovny. Je možné vytvořit uživatelské seznamy kabinetů, osob, třídění, nabytí majetku a další.

V programu je integrovaný import dat z programu Inventář majetku (DOS) nebo vám rádi pomůžeme naimportovat data z jiné aplikace.

V inventáři je možné vyhledávat pomocí zadaného slova a také podle všech parametrů sestavy pro optimální vyhledání majetku.

Pro zpětnou kontrolu můžete připravit tiskové sestavy. Pro lepší přehled je možné vybrat pouze určité sloupce sestavy.

Program ke stažení

V ukázkové verzi aplikaci můžete pracovat jako s placenou verzí.
Tato verze je omezena 20 záznamy v každé agendě a není možné importovat data.Ukázky programu Školní inventář

MenuBottom
Logo
MenuTop
Kontakt